Vietnamese Version:
Cửa hàng GIẢI QUYẾT đổi hàng cho khách hàng với các lỗi kỹ thuật trong thời gian bảo hành (như máy hư, hoạt động không ổn định...) khi sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không nứt bể, rơi vỡ. 

Cửa hàng giải quyết đổi hàng 1 LẦN cho khách hàng với lý do sau khi nhận sản phẩm, khách hàng không thích hoặc không hợp. Trường hợp này khách hàng vui lòng đổi sản phẩm khác bằng hoặc hơn giá bill cũ và hỗ trợ phí ship giúp shop( KHÔNG HOÀN TIỀN LẠI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC )

*Khách hàng lưu ý cửa hàng không hỗ trợ trả hàng - hoàn tiền cho khách hàng 

Thời gian giải quyết đổi hàng: 24h kể từ khi nhận hàng

*Không áp dụng chính sách đổi hàng cho các sản phẩm nằm trong chương trình giảm giá, các sản phẩm được kiểm tra và mua hàng tại cửa hàng, hay đơn hàng nhận chiết khấu từ 5%

Tổng giá trị đơn hàng đổi không vượt quá 50% tổng đơn hàng (và thấp hơn 10 triệu đối với đơn trên 20 triệu).

1/ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG MUA TẠI CỬA HÀNG:

Nhân viên sẽ hỗ trợ khách hàng kiểm tra sản phẩm ngay tại quầy. Sản phẩm( và các sản phẩm trong chương trình sale) sau khi khách hàng đã chốt tại cửa hàng hoặc mang về từ cửa hàng sẽ không hỗ trợ đổi trả hoặc không chịu trách nhiệm về các lỗi ngoại hình (như trầy sơn, nứt, bể, móp…)

Cửa hàng chỉ hỗ trợ đổi hàng các lỗi kỹ thuật trong thời gian bảo hành (như máy hư, hoạt động không ổn định...) khi sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không nứt bể, rơi vỡ. 

Cách thức đổi hàng như sau:
1. Khách hàng chụp hình/ quay clip sản phẩm gửi cho page, nhân viên cửa hàng sẽ hỗ trợ check cho khách hàng
2. Khách hàng mang sản phẩm đến cửa hàng kiểm tra
3. Khách hàng vui lòng xuất trình hoá đơn mua hàng, nhân viên sẽ hỗ trợ đổi sản phẩm khác cho khách hàng sau khi kiểm tra sản phẩm cũ

Trường hợp khách hàng cần hỗ trợ giao hàng đổi lại, khách hàng vui lòng thanh toán đầy đủ phí vận chuyển

2/ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG MUA ONLINE:

Khách hàng vui lòng kiểm tra sản phẩm ngay sau khi nhận hàng TRONG VÒNG 24H.
- Quý khách vui lòng QUAY CLIP khi mở hàng
- Cửa hàng sẽ hỗ trợ khách hàng đổi hàng đối với các lỗi ngoại hình do vận chuyển (như nứt, bể, móp...) trong vòng 24h.

*Đối với các đơn hàng ship đi tỉnh, nếu sản phẩm thuộc danh mục dễ vỡ hoặc có giá trị lớn thì khách hàng cần thanh toán 100% hoặc cọc trước 50% đơn hàng:

- Khách hàng sẽ được kiểm tra khi nhận hàng nếu thanh toán trước hoặc cọc.
- Giải quyết hậu mãi như chính sách bên trên
- Quý khách lưu ý: Miễn đổi trả với các sản phẩm trong chương trình SALE 

Cách thức đổi hàng như sau:

1. Khách hàng nhận hàng thanh toán với đơn vị vận chuyển, sau khi kiểm tra trong vòng 24h từ lúc nhận hàng nếu sản phẩm nếu phát sinh vấn đề như bể vỡ, móp, máy không hoạt động,.. khách hàng vui lòng QUAY CLIP sản phẩm gửi cho page, nhân viên cửa hàng sẽ hỗ trợ check cho khách hàng.

2. Đối với các lỗi ngoại hình do đơn vị vận chuyển, cửa hàng hỗ trợ đổi hàng mới cho khách hàng, khách hàng không phải thanh toán thêm phí vận chuyển.

3. Đối với trường hợp đổi sản phẩm vì một số lý do (không thích hoặc không hợp), shop chỉ giải quyết DUY NHẤT 1 lần trong vòng 24H với điều kiện:

- Khách hàng vui lòng đổi sang đơn hàng khác với giá trị bằng hoặc cao hơn đơn hàng cần đổi và vui lòng thanh toán đầy đủ phí vận chuyển hàng mới, phí vận chuyển trả hàng. ( SHOP SẼ KHÔNG HOÀN TIỀN LẠI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC )
- Đơn hàng đổi không được quá 50% trị giá đơn hàng đã mua và không quá 2 triệu đồng.
- Lưu ý: Khi trả hàng, khách hàng vui lòng đóng gói kĩ sản phẩm như khi nhận hàng. Shop sẽ kiểm tra sản phẩm trước nếu không bị bễ vỡ hoặc móp thì shop sẽ tiến hành đổi trả cho khách hàng.

English Version:

The store deals with exchanging goods for customers with technical errors (such as broken machines, unstable operation...). The returned product must be intact, not cracked or broken.

The store deals with 1 Time exchange for customers with the reason that after receiving the product the customer does not like or does not fit. In this case, please change to another product that equal or higher than the old bill.

Customers note that the store “Does Not” support returns or refunds to customers

Exchange processing time: 24 hours from the time customers recieve the item.

The exchange policy does not apply to products included in the discount programs, products that are inspected and purchased at the store, or orders receiving a discount of 5%, 10%...

The total value of exchange orders does not exceed 50% of the total bill (and less than 10 million for orders over 20 million).

1/ FOR CUSTOMERS BUYING AT THE STORE:

Staff will assist customers to check products at the counter. Products after customers take away, the store will not be responsible for defects in appearance (such as scratched, cracked, broken, dented ...)

The store only supports exchanging goods with technical errors (such as broken machines, unstable operation...) when the product is returned in good intact, not cracked, broken.

 

The exchange method is as follows:

1. Customers take pictures/videos of products and send them to the page,  staff will assist in checking for customers

2. Customers bring products to the store to check

3. Customers please present the purchase invoice, the staff will support to change another product for the customer after checking the old product

In case the customer needs to support delivery, please pay the full shipping fee.

2/ FOR CUSTOMERS BUYING ONLINE:

For orders shipped to the province, if the product is in the fragile category, customers need to pay 100%.

- Customers are checked when receiving goods.

- Any other problem will be dealt with as the policy.

 Please inspect the product immediately upon the receipt. The store will support customers to exchange goods for defects in appearance caused by shipping problems (such as scratches, cracks, broken or dented parts...) within 24 hours.

The exchange method is:

1. Customers receive goods and pay for the delivery company. After checking the product if there is any problem, please take a photo/video of the product and send it to the page, our staff will assist in checking for you.

2. For defects in appearance caused by the delivery company , the store supports to exchange new goods for customers, customers do not have to pay extra shipping fees.

3. In case of exchanging products for some reason (not like or not suitable), customers please change to another order with the same or higher value than the old order and please pay the FULL FEE( Include new item shipping fee and return shipping fee)

Exchange orders cannot exceed 50% of the purchase value and not more than 2 million VND.

5. When returning goods, please pack the product carefully as when customers receiving the goods.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav